InstytutMłodych.pl

Skutki Psychiczne i Emocjonalne Cyberprzemocy

Cyberprzemoc ma ogromny wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne osób będących jej ofiarami. Choć może wydawać się, że słowa wypowiadane za pomocą klawiatury nie mają takiego samego wpływu jak te wypowiadane na głos, ich skutki mogą być dotkliwe i głęboko bolesne.

Depresja i Lęki

Jednym z najczęstszych skutków cyberprzemocy jest pogorszenie stanu psychicznego. Ofiary mogą doświadczać depresji, która wynika z ciągłego nękania i hejtu w sieci. Lęki pojawiają się równie często.

Obniżone Poczucie Własnej Wartości

Ataki i hejt online mogą negatywnie wpłynąć na poczucie własnej wartości ofiary. Często skutkuje to utratą pewności siebie, poczuciem winy i wstydu za coś, czego ofiara nie jest winna.

Izolacja Społeczna

Cyberprzemoc może prowadzić do izolacji społecznej. Ofiary, obawiając się kolejnych ataków lub niechcąc brać udziału w toksycznych interakcjach online, wycofują się z mediów społecznościowych lub unikają interakcji z innymi ludźmi.

DLACZEGO NIE WARTO  STOSOWAĆ CYBERPRZEMOCY?

Każdy akt cyberprzemocy może prowadzić do niszczących konsekwencji psychicznych i emocjonalnych. Oto kilka powodów, dlaczego warto unikać tego typu zachowań:

  1. Szacunek i Empatia: Szacunek wobec innych ludzi i empatia są fundamentem tworzenia pozytywnego środowiska online.
  2. Zdrowie Psychiczne: Cyberprzemoc negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne, zarówno ofiary, jak i sprawcy mogą doświadczać szkód emocjonalnych.
  3. Tworzenie Bezpiecznej Przestrzeni: Unikanie cyberprzemocy pomaga w budowaniu bezpiecznego środowiska dla wszystkich użytkowników internetu.
  4. Odpowiedzialność i Konsekwencje: Stosowanie cyberprzemocy może skutkować poważnymi konsekwencjami prawno-etycznymi, w tym karami prawnymi.

Cyberprzemoc ma realne i trwałe konsekwencje dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Unikanie tego typu zachowań to krok w kierunku tworzenia pozytywnego i bezpiecznego środowiska online dla wszystkich.


Narodowy
Skip to content