InstytutMłodych.pl

Na świecie jest wiele ludzi z innym obywatelstwem niż polskim, ale czy zdajecie sobie sprawę, ile jest osób o narodowości polskiej? Jest taki dokument, który ma za zadanie potwierdzić przynależność do narodu polskiego – Karta Polaka. Co to jest? Czy ona się do czegoś przydaje? Zapraszamy wszystkich do lektury.

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Może ją otrzymać jedynie osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Karta Polaka funkcjonuje od 2007 roku i została “stworzona” z myślą o ludziach, którzy utożsamiają się z narodem polskim. Do 2019 roku o Kartę Polaka mogły starać się jedynie osoby z państw, które powstały w wyniku rozpadu ZSRR, a od 2019 roku mogą ubiegać się o nią osoby z innych krajów.

Karta Polaka pozwala osobom poszkodowanym podczas II Wojny Światowej czuć, że Polska o nich pamięta i nie popadli w otchłań zapomnienia. Jest ona w pewnym sensie zadośćuczynieniem odebrania obywatelstwa polskiego z powodów burzliwych zmian związanych ze zmianą granic naszego państwa, tak jak to podsumował Szymon Szynkowski vel Sęk – “Karta Polaka jest zobowiązaniem na przyszłość i nagrodą za podtrzymanie polskiej kultury oraz języka, jest również zadośćuczynieniem za doznane krzywdy”. Na ziemiach kresowych jest pełno młodych ludzi z obywatelstwem niepolskim, ale ich przodkowie byli Polakami. Ich dziadkowie uczyli ich polskiego języka, tradycji oraz kultywowali z nimi święta narodowe, np. Święto Odzyskania Niepodległości. Karta Polaka ma za zadanie dać im szansę powrotu do kraju ich przodków.

Aby osoba mogła starać się o Kartę Polaka, musi wykazać dokumenty, w których zawarta będzie informacja o narodowości ich przodków lub jeżeli nie ma przodków polskich albo nie ma takich dokumentów, to może przedstawić dokumenty, które wykazują jego zaangażowanie w organizacjach polonijnych. Osoba ubiegająca musi również wykazać się podstawową znajomością języka polskiego oraz kultywowanie tradycji. Będzie zobowiązana również podpisać deklarację przynależności do narodu polskiego.

Karta Polaka daje cudzoziemcom różne uprawnienia, np. będą mogli uczęszczać do polskich szkół lub uczelni na takich samych zasadach jak Polacy, będą im przysługiwały nieodpłatne wizyty u lekarza w nagłych przypadkach czy otrzymają bezpłatną roczną wizę krajową. Po otrzymaniu karty mogą starać się wtedy o pobyt stały na terenie Polski, a po roku o obywatelstwo. Wniosek o przyznanie Karty Polaka można złożyć u Konsula, jeśli jest się poza granicami Polski, ale po wybuchu wojny na Ukrainie, można złożyć w dowolnym urzędzie wojewódzkim w Polsce.

Ten kawałek plastiku może wydawać się niektórym zbędny, ponieważ “co on daje?”. Karta Polaka dała wielu osobom, które zostały wygnane z Polski, albo pozbawione obywatelstwa, radość oraz nadzieję, że będą mogły wrócić do swojego ukochanego kraju. Wiele młodych ludzi, może nawet i wśród was, ma przodków polskich, ale nie zdaje sobie sprawy, że jest coś takiego Karta Polaka. Zawsze możecie im pokazać, że istnieje taka karta, która będzie mogła udokumentować ich narodowość. Więcej informacji nt. Karty Polaka możecie znaleźć na stronie https://powroty.gov.pl/-/czym-jest-karta-polaka-i-kto-moze-ja-otrzymac


Narodowy
Skip to content