• 6 grudnia 2023 r.
InstytutMłodych.pl

Dowód osobisty bądź paszport są dokumentami, które umożliwiają legalną podróż za granicę naszego kraju. Jeśli małoletnia osoba nie posiada żadnego z tych dokumentów jedynym dokumentem zaświadczającej o jej tożsamości jest legitymacja szkolna. Ta jednak z uwagi na prostotę podrobienia, nie jest w pełni akceptowana we wszystkich miejscach. Kierując się tymi czynnikami wielu młodych decyduje się szybciej niż po ukończeniu 18-stego roku życia zdobyć poważniejszy dokument tożsamości. Co jednak wybrać – dowód czy paszport? Chociaż pytanie wydaje się być błahe, dokumenty te różni wiele czynników i odpowiedź na nie wcale nie jest taka oczywista.

Od wielu już lat zarówno dowód osobisty jak i paszport można wyrobić nawet dla niemowlęcia. Przyzwyczajona do tego stanu rzeczy młodzież często zaskoczeniem reaguje gdy dowiaduje się, że kiedyś dowody osobiste zarezerwowane były wyłącznie dla osób pełnoletnich, a ich otrzymanie było symbolem nadejścia dojrzałości. Tym bardziej szokujące jest dla nich to, że kiedyś otrzymanie paszportu nie było wcale rzeczą oczywistą i urzędnik mógł wedle własnego uznania odmówić wydania tego dokumentu. Na szczęście czasy te przeszły już do odległej historii.

Polski dowód osobisty z warstwą elektroniczną obowiązujący od 4 marca 2019 r.

Paszport czy dowód?

Decydując czy zwrócić się o wydanie paszportu czy dowodu osobistego warto rozważyć wiele czynników. Posiadając paszport można podróżować do wszystkich krajów świata, a dowód osobisty umożliwia przemieszczanie się wyłącznie po terenie strefy Schengen.

Uzyskanie dowodu osobistego jest jednak bezpłatne, a wyrobienie paszportu już nie. Standardowa cena paszportu przypadku dziecka do 13 lat to 30 zł, a dla osoby pomiędzy 13-stym do 26-rokiem życia to 70 zł. (pod warunkiem że posiada ważną legitymację szkolną bądź studencką) Posiadaczom Kart Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżka (czyli ceny wynosić będą odpowiednio 15 i 35 zł).

Dokumenty dla dzieci mają także krótszy termin ważności. Paszport wydany dla dziecka poniżej 13 roku życia będzie ważny przez 5 lat (starsze otrzyma paszport ważny przez 10 lat). W przypadku dowodu osobistego dziecko do 5-tego roku życia otrzyma dokument ważny przez 5 lat, a starsze otrzyma dowód na 10 lat.

Wzór paszportu (do 2018 roku)

Gdzie uzyskać te dokumenty?

Ważną kwestią jest to, że wniosku o dowód osobisty bądź paszport osoba niepełnoletnia nie może złożyć samodzielnie. Musi to w jej imieniu zrobić rodzic.

Wniosek o dowód osobisty można złożyć przez Internet (za pomocą platformy GOV.pl) i niezbędny jest do tego profil zaufany tylko jednego z rodziców. Jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat, w celu jego odebrania konieczne będzie udanie się do wybranego urzędu miasta bądź gminy wspólnie z nim.

Jeśli preferuje się opcje klasyczną, wniosek o dowód osobisty dla dziecka można złożyć w dowolnym urzędzie miasta bądź gminy (niekoniecznie w tym, w którym jest się zameldowanym). Jeśli ma się dziecko starsze niż 5 lat zarówno przy wyrabianiu jak i odbieraniu dokumentu należy pojawić się z nim w urzędzie.

udynek Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
Budynek Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Wniosek o paszport składa się wyłącznie w urzędach wojewódzkich. Nie ma jednak obowiązku udawania się do tego, w którym jest się zameldowanym. Swobodnie można pojechać do innego miasta.

Wniosek o paszport dla dziecka musi być złożony w obecności dziecka (niezależnie od tego ile ma lat) i obojga rodziców!

W przypadku gdy ma 12 i więcej lat zostaną pobrane od niego wtedy odciski palców.

Odbiór paszportu następuje w tym samym urzędzie, w którym złożono o niego wniosek i odebrać go może w pojedynkę jeden rodzic. Nie jest w tym wypadku wymagana obecność dziecka.

 

Co przygotować

Zarówno w przypadku dowodu osobistego jak i paszportu niezbędne jest posiadanie fotografii dziecka. O jej wykonanie warto zwrócić się do profesjonalnego fotografa, zajmującego się tym na co dzień – będzie on wiedział jak wykonać ją w sposób prawidłowy, który nie spowoduje odrzucenia wniosku.

Wyrabiając dowód przez Internet nie jest potrzebny poza tym żaden dokument.

Starając się o wyrobienie dowodu bądź paszportu w Urzędzie konieczne będzie wypełnienie wniosków (możesz to zrobić na miejscu).

 

Czas oczekiwania

Zarówno na dowód jak i paszport oczekuje się ok. 30 dni.

Jak widać różnice w przypadku wyrabiania dowodu i paszportu są dosyć znacznie. Dowód uzyskuje się za darmo i prościej – wniosek o niego można złożyć za pomocą Internetu, a odbiór następuje w urzędzie miasta bądź gminy, które zwykle są bliżej niż paszport. Aby złożyć wniosek o paszport należy uiścić opłatę jechać do urzędu wojewódzkiego i konieczna jest obecność dziecka i obojga rodziców. Z drugiej strony jednak paszport jest paszport umożliwia podróże po całym świecie, a nie tylko terenie strefy Schengen.

Warto mieć także na uwadze, że paszport osoby niepełnoletniej jest w pełni honorowany w Polsce jako dokument równorzędny dowodowi osobistemu dokument tożsamości. Osoba niepełnoletnia posiadając tylko paszport może wykorzystać go do potwierdzenia swojej tożsamości np. zakładając konto w banku. Nie ma raczej żadnej sytuacji, aby osobie niepełnoletniej posiadającej paszport niezbędny byłby dowód, natomiast odwrotna ewentualność jest jak najbardziej realna – np. posiadając wyłącznie dowód nie można polecieć do Turcji, Tunezji, USA czy wyjechać na Ukrainę.

Wielka Brytania, w której żyje wielu naszych rodaków nie jest już członkiem Unii Europejskiej i od 1 października br. nie będzie można podróżować do niego posiadając wyłącznie dowód osobisty. Konieczne będzie posiadanie paszportu i dotyczy to zarówno dzieci jak i dorosłych.

Z drugiej strony jednak posiadanie dowodu osobistego jest w Polsce obowiązkowe jeśli jest się pełnoletnim. Wyrobiony wcześniej dowód nie traci ważności w momencie ukończenia 18-tego roku życia – tym samym np. jeśli wyrobimy dokument 15-sto latkowi, będzie mógł on korzystać z niego do momentu aż skończy 25 lat i tym samym nie będzie miał on obowiązku składania wniosku o nowy dokument po osiemnastych urodzinach.

 

Decyzję jaki dokument ostatecznie wyrobić dziecku warto rozważyć biorąc pod uwagę wszystkie powyższe różnice pomiędzy tymi dokumentami. Jak widać jest ich dosyć dużo i są aspekty przemawiające zarówno za wyrobieniem dowodu jak i paszportu. Należy więc kierować się tym do jakiego państwa chce się podróżować, jak daleko ma się do najbliższego urzędu wojewódzkiego i przede wszystkim wiekiem dziecka. Paszport daje więcej możliwości, ale uzyskanie go jest trudniejsze, a posiadanie dowodu osobistego jest obowiązkowe przez każdego pełnoletniego obywatela. Jeśli nasze dziecko ma już kilkanaście lat, a planuje podróż jedynie w granicach UE, paszport nie będzie dla niego konieczny, a wyrobiony teraz dowód ograniczy mu formalności po 18-stych urodzinach.

 

Więcej informacji odnośnie wyrobienia osobie niepełnoletniej tych dokumentów znaleźć można na stronach:


Narodowy
Skip to content