InstytutMłodych.pl

W Polsce występuje kilka gatunków zwierząt leśnych, które zapadają w sen zimowy, nazywany także hibernacją. Hibernacja to stan obniżonej aktywności metabolicznej, który pozwala zwierzętom przetrwać okresy, gdy pożywienie jest trudno dostępne. Do zwierząt leśnych występujących w Polsce, zapadających w sen zimowy zaliczają się np. jeże, świstaki czy nietoperze. Zwierzęta występujące w Polsce, zapadają w sen zimowy, uprzednio znajdując nadające się do tego celu kryjówki, takie jak jaskinie, piwnice czy szczeliny skalne. Ich ciało dostosowuje się do zimowych warunków, a zwierzęta zazwyczaj nie wychodzą na powierzchnię w trakcie zimy.

Warto zauważyć, że nie wszystkie zwierzęta leśne w Polsce przechodzą sen zimowy. Na przykład jelenie, sarny czy dziki utrzymują aktywność przez cały rok, dostosowując swoje zachowanie do zmieniających się warunków atmosferycznych.


Narodowy
Skip to content